REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp

Xem xét các tiêu chuẩn được GFSI công nhận bà tiêu chuẩn GMP để xác định tiêu chuẩn nào phù hợp nhất với doanh nghiệp và các chương trình hiện đang được triển khai tại (các) cơ sở của bạn.

Bước 2: Tìm hiểu và áp dụng Tiêu chuẩn Thực phẩm đã chọn

Sau khi chọn xong Tiêu chuẩn, hãy tìm hiểu nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó sẽ bao gồm tất cả các yêu cầu mà hoạt động của bạn được đánh giá. Kế đó cần triển khai thực hiện Tiêu chuẩn, đảm bảo sự tuân thủ theo các nguyên tắc. Doanh nghiệp có thể tổ chức các khóa đào tạo cho nhân sự để áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả hơn

Bước 3: Lựa chọn Tổ chức Chứng nhận & Đăng ký Chứng nhận

Doanh nghiệp phải đảm bảo chọn được Tổ chức chứng nhận được phê duyệt để thực hiện chương trình mà bạn đã lựa chọn. Sau đó tiến hành khai báo thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận để đăng ký chứng nhận.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 5: Đánh giá chính thức

Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá thực tế tại Doanh nghiệp, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn nhân sự và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Doanh nghiệp. Để tránh sự mệt mỏi của đánh giá viên và Nhà cung cấp, COSTCO dự kiến mỗi ngày kiểm tra sẽ được giới hạn không quá 10 (mười) giờ

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Tiêu chuẩn Thực phẩm.

Bước 7: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Yêu cầu hành động khắc phục

Điểm

Xếp hạng

Hoạt động

98-100%

Xuất sắc

Cần có các hành động khắc phục nhưng không cần phải gửi tới cơ sở dữ liệu kiểm toán của COSTCO

85-97%

Đạt yêu cầu

Cần có hành động khắc phục cần thiết

<85% tổng số điểm cho các chương trình GFSI được tính điểm

Hạng C trở xuống đối với BRC

Chứng nhận FSSC 22000 không thành công

<85% ở bất kỳ hạng mục nào: Đánh giá GMP

<75% trong bất kỳ hạng mục nào: Nhà cung cấp nhỏ của COSTCO

Thất bại

Yêu cầu hành động khắc phục và đánh giá lại trong vòng 60 ngày

Bước 8: Cấp báo cáo

Tổ chức đánh giá cấp báo cáo thể hiện chính xác hiện trạng và mức độ tuân thủ các yêu cầu cho doanh nghiệp. Các cuộc đánh giá của COSTCO có hiệu lực trong 01 (một) năm, tuy nhiên nếu điểm số không đủ thì cuộc đánh giá thứ hai sẽ được yêu cầu trong vòng 03-06 (ba đến sáu) tháng.

Để đảm bảo tính bảo mật, thông tin kiểm tra sẽ chỉ được chia sẻ nội bộ giữa Nhóm kiểm tra an toàn thực phẩm của Costco và Người mua COSTCO.

Bước 9: Tái đánh giá

Doanh nghiệp thực hiện Tái chứng nhận sau khi kết quả của cuộc đánh giá trước hết hiệu lực, quy trình tái chứng nhận tương tự như các bước trên. Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá, COSTCO yêu cầu Tổ chức đánh giá phải luân chuyển đánh giá viên của mình tối thiểu 03 (ba) năm/lần

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST