REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

ISO 14064 là gì? Chứng nhận ISO 14064 về kiểm kê khí nhà kính

KNA CERT cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 14064 về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính theo quy định hiện hành mới nhất năm 2023 cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực.

ISO 14064 LÀ GÌ? CHỨNG NHẬN ISO 14064 LÀ GÌ?

Sơ lược về ISO 14064

ISO 14064 là một phần bổ sung thuộc bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000. Tiêu chuẩn ISO 14064 được sử dụng để giảm phát thải Khí nhà kính (KNK), quản lý dấu chân các-bon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán khí thải.

Tiêu chuẩn ISO 14064 chia thành ba phần:

 • Tiêu chuẩn ISO 14064-1: Đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng, báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê KNK của một tổ chức.
 • Tiêu chuẩn ISO 14064-2: Đặt ra các nguyên tắc, yêu cầu và cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch dự án KNK, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa KNK liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập hồ sơ và báo cáo việc thực hiện dự án KNK và quản lý chất lượng dữ liệu.
 • Tiêu chuẩn ISO 14064-3: Đặt ra các nguyên tắc, yêu cầu và cung cấp hướng dẫn cho những người tiến hành hoặc quản lý việc xác nhận và / hoặc xác minh các khẳng định về khí nhà kính (GHG). Nó có thể được áp dụng để định lượng tổ chức hoặc dự án KNK, bao gồm định lượng, giám sát và báo cáo KNK được thực hiện theo ISO 14064-1:2018 hoặc ISO 14064-2:2018

Chứng nhận ISO 14064 là gì?

Chứng nhận ISO 14064 (ISO 14064 certification) là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ do tổ chức chứng nhận ISO 14064 có thẩm quyền (CBs) thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính của doanh nghiệp.

Chứng nhận ISO 140064 là gì

Chứng nhận ISO 140064 là gì

Chứng chỉ ISO 14064 hay Giấy chứng nhận ISO 14064 (ISO 14064 certificate) được cấp sau khi Doanh nghiệp chứng minh được sự tuân thủ với các yêu cầu ISO 14064.

Tư vấn từ chuyên gia

ĐỐI TƯỢNG CỦA CHỨNG NHẬN ISO 14064:2018

Phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn ISO 14064 về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính là ISO 14064:2018.

Về bản chất, tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14064 mang tính tự nguyện. Không có bất cứ điều khoản nào trong tiêu chuẩn bắt buộc các tổ chức phải áp dụng hay xây dựng Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số đối tượng bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn này.

Đối tượng của chứng nhận ISO 14064:2018 chủ yếu là các doang nghiệp công nghiệp nặng

Đối tượng của chứng nhận ISO 14064:2018 chủ yếu là các doang nghiệp công nghiệp nặng

Tại Việt Nam, ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 01/2022/QĐ-TTg về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Theo đó sẽ có hơn 1000 các Doanh Nghiệp Việt Nam thuộc phạm vi của Quyết định này và phải tiến hành chứng nhận ISO 14064 để chứng minh sự tuân thủ.

STT

Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

I.

Năng lượng

1

Công nghiệp sản xuất năng lượng

2

Khai thác than

3

Khai thác dầu và khí tự nhiên

II.

Giao thông vận tải

1

Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

III.

Xây dựng

1

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng

2

Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

IV.

Các quá trình công nghiệp

1

Sản xuất hóa chất

2

Luyện kim

3

Công nghiệp điện tử

4

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

5

Sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác

V.

Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất

1

Chăn nuôi

2

Lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất

3

Trồng trọt

4

Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

5

Các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp

VI.

Chất thải

1

Bãi chôn lấp chất thải rắn

2

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

3

Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

4

Xử lý và xả thải nước thải

Bên cạnh các đối tượng thuộc phạm vi bắt buộc phải áp dụng ISO 14064 nêu trên, một số doanh nghiệp cũng có thể phải tiến hành chứng nhận ISO 14064:2018 do yêu cầu từ phía Khách hàng / Đối tác.

Ngoài ra, các tổ chức có thể tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064 vì họ nhận thấy rằng việc kiểm kê khí nhà kính là quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mình.

LỢI ÍCH KHI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ ISO 14064 LÀ GÌ?

Lợi ích với Doanh nghiệp

Việc sở hữu giấy chứng nhận ISO 14064 giúp các Doanh nghiệp:

 • Xây dựng được Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính đạt chuẩn Quốc tế
 • Giúp tuân thủ các yêu cầu pháp lý về quản lý môi trường
 • Là cam kết và bằng chứng về việc tuân thủ các quy định môi trường
 • Xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến KNK
 • Xác định và quản lý các khoản nợ, tài sản và rủi ro liên quan đến KNK
 • Tạo điều kiện cho việc giao dịch các khoản phụ cấp hoặc tín dụng KNK
 • Hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình hoặc kế hoạch KNK tương đương và nhất quán
 • Xây dựng cơ sở để định lượng, quản lý và báo cáo phát thải KNK
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK
 • Theo dõi hiệu suất và tiến bộ trong việc giảm lượng khí thải KNK và/hoặc sự gia tăng trong việc loại bỏ KNK hiệu quả
 • Nâng cao hình ảnh thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp
 • Tăng cường năng lực cạnh tranh, dễ dàng vào thầu

Lợi ích với Khách hàng

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những công ty có chứng nhận ISO 14064 tức là Khách hàng đang:

 • Thúc đẩy tính nhất quán, minh bạch và uy tín trong định lượng KNK
 • Khuyến khích các hoạt động giảm thiểu GHG
 • Ủng hộ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ Trách nhiệm xã hội
 • Đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường
 • Góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14064

 

KNA CERT CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14064 UY TÍN

Chứng chỉ ISO 14064 mới nhất năm 2023

"Chứng chỉ ISO 14064:2018" hay "Giấy chứng nhận ISO 14064:2018" được coi như bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã xây dựng Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính đạt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

Trên giấy chứng nhận ISO 14064 hiển thị các thông tin sau:

 • Tên: Giấy chứng nhận
 • Thông tin của doanh nghiệp được cấp chứng nhận (bao gồm: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế)
 • Tên của tiêu chuẩn chứng nhận (cụ thể là ISO 14064)
 • Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực, ngành nghề của doanh nghiệp)
 • Mã số chứng nhận
 • Ngày cấp chứng nhận – Ngày hết hạn
 • Dấu hiệu chứng nhận
 • Chữ ký và tên của đại diện đơn vị cấp chứng chỉ HACCP
 • Thông tin của tổ chức cấp chứng chỉ HACCP
 • Các thông tin cần thiết khác
Đăng ký ngay

Năng lực đánh giá chứng nhận ISO 14064 của KNA

KNA CERT đã thành công ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức TUV Austria về dịch vụ chứng nhận ISO 14064. Theo đó, TUV Austria chỉ định KNA trở thành đơn vị đánh giá tiêu chuẩn ISO 14064 tại Việt Nam.

Sở hữu hơn 140 năm kinh nghiệm, TUV Austria là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định và đào tạo tại Áo. Hiện nay, đơn vị đã có hơn 40 chi nhánh trên toàn Thế giới với xu hướng phát triển đa ngành, trong đó TUV Austria được cấp phép chứng nhận ISO 14064. Với việc trở thành đối tác đánh giá chứng nhận của TUV Austria, KNA CERT chính thức được công nhận năng lực trong việc đánh giá Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính theo ISO.

Khách Hàng sử dụng dịch vụ Chứng nhận ISO 14064:2018 của KNA

KNA CERT đã hỗ trợ cấp hàng nghìn chứng chỉ ISO 14064 cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Phú Lâm (Đồng Nai)

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Phú Lâm (Đồng Nai)

Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)

Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà máy Xi măng Long Sơn

Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà máy Xi măng Long Sơn

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu dịch vụ cấp chứng chỉ ISO 14064

Với tư cách là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp sở hữu các chứng chỉ hợp lệ, trong đó có chứng nhận ISO 14064.

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực quản lý môi trường có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là căn cứ uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Cấp hàng nghìn chứng chỉ mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

☑️ Công nhận Quốc tế

🎖️Tư vấn Miễn phí

☑️ Thương hiệu Toàn cầu

🎖️+ 10.000 Khách Hàng hài lòng

☑️ Dịch vụ chuyên nghiệp

☎ 0968.038.122

Hãy liên hệ với KNA CERT ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ chứng nhận ISO 14064 và nhận báo giá ưu đãi mới nhất năm 2023

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ
1
Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 14064:2018

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận ISO 14064 để đăng ký chứng nhận


2
Bước 2: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận ISO 14064 với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức


3
Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Tổ chức chứng nhận ISO 14064 đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính của doanh nghiệp


4
Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế giai đoạn 2, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp


5
Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO 14064

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính theo ISO 14064 của doanh nghiệp


6
Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận ISO để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).


7
Bước 7: Cấp chứng chỉ ISO 14064

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 14064 có hiệu lực trong vòng 03 (ba) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu


8
Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua 2 cuộc đánh giá giám sát định kỳ trong 3 năm (12 tháng/lần) để duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 14064


9
Bước 9: Tái chứng nhận ISO 14064

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận ISO 14064 sau 3 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.


KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST