REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH
ĐIỆN TỬ

1.

Doanh Nghiệp sản xuất linh kiện điện tử

 

2.

Doanh Nghiệp sản xuất chất bán dẫn điện tử

 

3.

Doanh Nghiệp sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện tử

 

4.

Doanh Nghiệp lắp ráp phân phối sản phẩm điện tử

 

5.

Doanh Nghiệp xây dựng vận hành công trình điện

 

6.

Doanh Nghiệp cung cấp hệ thống và thiết bị điện tử

 

GENERAL PROCEDURES

Customer satisfaction is KNA's success

quy trình chứng nhận

THE JOURNEY OF THE BUSINESS

Customer satisfaction is KNA's success

INDUSTRY STANDARDS

Customer satisfaction is KNA's success

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

ASSOCIATION - PARTNER

Customer satisfaction is KNA's success

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST