REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH
DU LỊCH

1.

Doanh Nghiệp cung cấp các tour du lịch

 

2.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú

 

3.

Doanh Nghiệp kinh doanh nhà hàng, ẩm thực, ăn uống (F&B)

 

4.

Doanh Nghiệp vận chuyển du lịch và lữ hành

 

5.

Doanh Nghiệp tổ chức sự kiện

 

6.

Đại lý vé tàu xe

 

GENERAL PROCEDURES

Customer satisfaction is KNA's success

quy trình chứng nhận

THE JOURNEY OF THE BUSINESS

Customer satisfaction is KNA's success

INDUSTRY STANDARDS

Customer satisfaction is KNA's success

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

ASSOCIATION - PARTNER

Customer satisfaction is KNA's success

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST