REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH
NĂNG LƯỢNG

1.

Doanh Nghiệp cung cấp bán dẫn năng lượng

 

2.

Doanh Nghiệp nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo

 

3.

Doanh Nghiệp xây dựng vận hành thủy điện

 

4.

Doanh Nghiệp thiết kế, chế tạo thiết bị tạo năng lượng

 

5.

Doanh Nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời

 

6.

Doanh Nghiệp cung cấp các thiết bị tiết kiệm năng lượng

 

GENERAL PROCEDURES

Customer satisfaction is KNA's success

quy trình chứng nhận

THE JOURNEY OF THE BUSINESS

Customer satisfaction is KNA's success

INDUSTRY STANDARDS

Customer satisfaction is KNA's success

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

ASSOCIATION - PARTNER

Customer satisfaction is KNA's success

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST