REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH
Y TẾ

1.

Cơ sở y tế khám - chữa bệnh

 

2.

Cơ sở sản xuất thiết bị y tế

 

3.

Cơ sở sản xuất dược phẩm

 

4.

Phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn

 

5.

Cơ sở phục hồi chức năng

 

6.

Cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp

 

GENERAL PROCEDURES

Customer satisfaction is KNA's success

quy trình chứng nhận

THE JOURNEY OF THE BUSINESS

Customer satisfaction is KNA's success

INDUSTRY STANDARDS

Customer satisfaction is KNA's success

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

ASSOCIATION - PARTNER

Customer satisfaction is KNA's success

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST